Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Kültür ve Turizm Bakanlığımız Müfettiş ve konunun uzmanlarınca 24-28 Nisan 2017 Tarihleri arasında Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Proğramına Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Mehmet ÖZTÜRK ve Kütüphaneci Sevgi DOĞAR dönüşümlü olarak katılmışlardır. Söz konusu eğitimde: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,Mobbing, Yazışma Kuralları, Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetmelikleri,Arşiv Uygulama ve İhale Kanunu gibi konular ele alınmıştır…