Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Kastamonu Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi 3. Sınıf öğrencileri seçmeli ders olarak aldıkları Arşiv dersini kütüphanemizde işlemişlerdir. Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan berat, ferman ve levha türü materyalin kataloglarının nasıl tutulduğu hakkında örnekleriyle bilgi verilmiştir. Söz konusu bölüm öğrencileri düzenli olarak her dönem iki dersi kütüphanemizde işlemektedir.