Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Koleksiyonlar

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğümüzde;4185 adet Elyazması,9248 adet Eski Harfli Basma Eser bulunmaktadır ( Bu eserler içerisinde 78 adet Gazete ve Dergi mevcuttur).
Kastamonu Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Salnamelerin günümüz diline çevrilmesi çalışmaları devam etmektedir