Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
imageŞehrimizin kadim simalarından Himaye-i Etfal Cemiyeti üyesi Adliye Katibi ve Noter Emin Şefik ÖZENGİCİOĞLU’ nun torunu Emekli Mimar Abdullah ÖZENGİCİ tarafından Kütüphanemize muhtelif tarih ve konularda 37 adet el yazması eser, 15 adet eski harfli matbu eser, 2 adet hat levhası, 1 adet icazetname ve içlerinde İstiklal Marşımızın ilk kez yayınlandığı 468. sayı da dahil olmak üzere 35 adet Sebilürreşad Dergisi bağışlanmıştır. Koleksiyonumuzda hali hazırda bulunan İstiklal Marşımızın ilk yayınlandığı gazetemiz olan Açıksöz Gazetemizin yanında yerini almıştır.

Bu değerli eserleri derleyen, koruyan, günümüze kadar ulaşmasında emeği geçen ve Kütüphanemize bağışlayarak geniş kitlelerin kullanımına olanak tanıyan ÖZENGİCİOĞLU ailesine teşekkürü bir borç bilir ve minnetlerimizi sunarız.